Štandardy kvality

Vyhodnotenie štandardov kvality podľa § 4 vyhlášky č. 315/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 96/2011 Z. z. alebo podľa § 4 vyhlášky č. 275/2012 Z. z.:

  Elektrina Plyn
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2016 Stiahnuť  Stiahnuť 
Prehľad vyplatených kompenzačných platieb za rok 2016   Stiahnuť 
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2015 Stiahnuť  Stiahnuť 
Prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2015   Stiahnuť  
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2014 Stiahnuť  Stiahnuť 
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2013 Stiahnuť  Stiahnuť 
Prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2013   Stiahnuť 
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2012 Stiahnuť  Stiahnuť