Skupina ČEZ

Naša energia poháňa dopredu podnikanie v strednej a juhovýchodnej Európe

Skupina ČEZ je najväčším energetickým zoskupením v strednej a juhovýchodnej Európe. Popri centrále v Čechách má svoje zastúpenie nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku, Poľsku, Francii, Bulharsku, Rumunsku a Turecku. Dnes patrí ČEZ medzi desiatku najväčších európskych energetických spoločností podľa trhovej kapitalizácie a počtu zákazníkov. Je najväčšou spoločnosťou v rámci nových štátov Európskej únie.

K aktivitám Skupiny ČEZ patrí okrem výroby a predaja elektriny aj oblasť energetických inovácií a komplexných energetických služieb pre podniky a štátnu správu (ESCO), telekomunikácií, informatiky, jadrového výzkumu, projektovania, výstavby a údržby energetických zariadení, ťažby surovín alebo spracovania vedľajších energetických produktov. Spoločnosť ČEZ má vysoký kreditný rating a svoj stabilný rast dosahuje aj vďaka výrobe vo vyrovnanom portfóliu zdrojov. V súčasnosti Skupina ČEZ prevádzkuje dve jadrové elektrárne, 12 uhoľných výrobných zdrojov na území ČR, 2 uhoľné zdroje v zahraničí, 1 paroplynovú elektráreň v ČR, 35 vodných a 12 fotovoltaických elektrární v ČR a 1 fotovoltaickú elektráreň v Bulharsku. Ďalej ČEZ prevádzkuje najväčší európsky prímorský veterný park v Rumunsku (240 turbín), dve lokality s veternými elektrárňami na území ČR (4 turbíny), desať lokalít s veternými elektrárňami na území Nemecka (53 turbín) a jednu bioplynovú stanicu v ČR. V Českej republike je ČEZ najväčším výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov.