O spoločnosti ČEZ Slovensko

Všeobecné informácie

ČEZ Slovensko je silný partner s hlbokými skúsenosťami v energetike, s tradíciou a s medzinárodným zázemím. V roku 2005 bola zriadená organizačná zložka ČEZ SK pre podporu aktivít na Slovensku. Čoskoro získalo ČEZ Slovensko dôležitú pozíciu medzi spoločnosťami predávajúcimi elektrinu koncovým zákazníkom. V roku 2007 bolo rozhodnuté o zriadení samostatnej dcérskej spoločnosti ČEZ Slovensko, s.r.o..

Čítaj viac

Informácie o spoločnosti

ČEZ Slovensko, s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, Slovensko
IČO: 36797332, IČ DPH: SK2022414075,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 46685/B

Štatutári

    1. Ing. Radoslav Jakab - konateľ
    2. Ing. Petr Sedlák - konateľ
    3. Martin Ludvík - konateľ
Skupina ČEZ

Energia, ktorá rozprúdi vaše podnikanie

Skupina ČEZ je najväčším energetickým zoskupením v strednej a juhovýchodnej Európe. Popri centrále v Čechách má svoje zastúpenie nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku, Poľsku, Francii, Bulharsku, Rumunsku a Turecku.

Čítaj viac