Odberateľom v tomto segmente je fyzická osoba (okrem odberateľov zaradených do kategórie Domácnosti) alebo právnická osoba s požadovaným ročným odberom na odbernom mieste do 1 000 MWh.

Elektrina

Ako zákazník Skupiny ČEZ máte istotu stabilného partnera, ktorý vám zaistí pravidelné dodávky energií na celé roky.

 

Poslať ponuku

Plyn

Po celý čas trvania zmluvného vzťahu vám garantujeme nižšiu cenu dodávky plynu ako u existujúcich regionálnych dodávateľov na danom distribučnom území.

Poslať ponuku