Inteligentné meracie systémy

Inteligentný merací systém „IMS" znamená elektronický systém novej generácie, ktorý je schopný merať množstvo spotrebovanej energie alebo vyrobenej elektriny pomocou inteligentného elektromeru.

Inteligentný merací systém „IMS“ znamená elektronický systém novej generácie, ktorý je schopný merať množstvo spotrebovanej energie alebo vyrobenej elektriny pomocou inteligentného elektromeru, ktorý umožňuje zber, spracovanie, diaľkový prenos a elektronické poskytovanie týchto údajov používateľovi. Dáta sú prenášané v zašifrovanej podobe, aby bolo zabránené ich zneužitiu.

Hovoríme o plne automatizovanom systéme, pri ktorom nevzniká potreba fyzického odpočtu. Pri IMS sa ročný odpočtový cyklus mení na mesačný, vďaka čomu každý mesiac platíte len za to, čo aktuálne spotrebujete.

Koncový odberateľ elektriny sa na základe informácií z IMS o priebehu svojej dennej spotreby môže rozhodovať o efektívnom využití elektriny počas dňa. Vďaka inteligentným meradlám je oveľa ľahšie sledovať v priebehu dňa, koľko elektriny míňame v konkrétnom čase a podľa toho meniť a regulovať spotrebiteľské návyky, čo môže prispieť k úspore elektriny.

V súčasnosti je na IMS systém zaradených niekoľko vybraných odberateľov. Postupne budú na IMS  meranie prechádzať všetci odberatelia, ako domácnosti tak aj firmy. Podmienkou je spotreba nad 4 MWh ročne na odbernom mieste.

Inštalácia elektromerov IMS na území Slovenskej republiky je vykonávaná v súlade s platnou legislatívou bezplatne prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy na vymedzenom území.

Namerané údaje z inteligentných meracích systémov pre odberné miesta vo všetkých distribučných oblastiach je možné si pozrieť na portáli spoločnosti OKTE.

Prípadne je možné požiadať o prístup do portálov jednotlivých distribučných spoločností: