Dokumenty na stiahnutie

  Elektrina Plyn
Obchodné podmienky pre odberateľov v domácnosti s účinnosťou od 21. 10. 2015   Stiahnuť 
Obchodné podmienky pre odberateľov v domácnosti s účinnosťou od 1. 3. 2014 Stiahnuť  Stiahnuť 
Obchodné podmienky pre malé podniky s účinnosťou od 1. 3. 2014 Stiahnuť  Stiahnuť 
Obchodné podmienky účinné od 20. 2. 2013 do 28. 2. 2014 Stiahnuť   
Obchodné podmienky účinné od 20. 1. 2013 do 28. 2. 2014   Stiahnuť 

 

Štandardný cenník

  Elektrina Plyn
od 1. 1. 2019 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 10. 2018 - 31. 12. 2018 Stiahnuť   
1. 7. 2018 - 30. 9. 2018 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 1. 2018 - 30. 6. 2018 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 1. 2017 - 28. 2. 2017   Stiahnuť 

Regulovaný cenník - malý podnik

* Inštrukcie na získanie regulovaného cenníka dodávky elektriny a plynu nájdete v spodnej časti stránky.
  Elektrina Plyn
od 1. 1. 2019 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 Stiahnuť   
1. 3. 2017 - 31. 12. 2017   Stiahnuť 
1. 1. 2017 - 28. 2. 2017   Stiahnuť 

Produktový rad Comfort (cenník A a B)

Cenník dodávky elektriny pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 30 MWh a pre dodávku plynu s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh.

  Elektrina Plyn
od 1. 1. 2019 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 3. 2017 - 31. 12. 2018   Stiahnuť 
1. 1. 2017 - 28. 2. 2017   Stiahnuť 
1. 1. 2017 - 31. 12. 2018 Stiahnuť   
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 Stiahnuť  Stiahnuť 

Produktový rad R

Cenník dodávky elektriny pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 30 MWh a pre dodávku plynu s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh. Platné pre zákazníkov, ktorým uplynulo 12 mesiacov účinnosti Zmluvy na dodávku plynu.

  Elektrina Plyn
od 1. 1. 2019
1. 7. 2018 - 31. 12. 2018  
1. 3. 2017 - 30. 6. 2018   Stiahnuť 
1. 1. 2017 - 28. 2. 2017   Stiahnuť 
od 1. 1. 2017 Stiahnuť   
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 Stiahnuť  Stiahnuť 

Produktový rad W

Cenník dodávky elektriny pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 30 MWh.

  Elektrina Plyn
od 1. 1. 2019 Stiahnuť   
1. 10. 2018 - 31. 12. 2018 Stiahnuť   
1. 7. 2018 - 30. 9. 2018 Stiahnuť   
1. 1. 2017 - 30. 6. 2018 Stiahnuť   
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 Stiahnuť   
1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 Stiahnuť   
1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 Stiahnuť   

Informatívny cenník za distribúciu

Tento informatívny cenník obsahuje aj regulované ceny za prenos elektriny a ostatné služby, za prepravu plynu a distribúciu plynu vypočítané podľa príslušných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

  Elektrina Plyn
od 1. 1. 2019 Stiahnuť   
1. 9. 2018 - 31. 12. 2018 Stiahnuť   
1. 7. 2018 - 31. 8. 2018 Stiahnuť   
od 1. 3. 2017   Stiahnuť 
1. 1. 2017 - 28. 2. 2017   Stiahnuť 
1. 1. 2017 - 30. 6. 2018 Stiahnuť   
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 Stiahnuť  Stiahnuť 

Inštrukcie na získanie regulovaného cenníka dodávky elektriny a plynu

  Elektrina Plyn
Inštrukcie pre rok 2019 Stiahnuť  Stiahnuť 
Čestné prehlásenie pre rok 2019 Stiahnuť  
Inštrukcie pre rok 2018 Stiahnuť  Stiahnuť 
Čestné prehlásenie pre rok 2018 Stiahnuť  Stiahnuť 
Inštrukcie pre rok 2017 Stiahnuť  Stiahnuť 
Čestné prehlásenie pre rok 2017 Stiahnuť  Stiahnuť 
Inštrukcie pre rok 2016 Stiahnuť   
Čestné prehlásenie pre rok 2016 Stiahnuť   
Inštrukcie pre rok 2015 Stiahnuť   
Čestné prehlásenie pre rok 2015 Stiahnuť   
Inštrukcie pre rok 2014 Stiahnuť   
Čestné prehlásenie pre rok 2014 Stiahnuť   
Inštrukcie pre rok 2013 Stiahnuť   
Čestné prehlásenie pre rok 2013 Stiahnuť   

 

 

Štandardný cenník

Platné pre zákazníkov, ktorí podpísali zmluvu od 1. 9. 2015 do 20. 12. 2015 a tiež ktorým uplynula dohodnutá doba uplatňovania dojednaného cenníka z kategórie A (A, A2, A3) podľa zmluvy a pre zákazníkov, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu na dodávku plynu na dobu neurčitú

  Elektrina Plyn
od 1. 1. 2019 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 7. 2018 - 31. 8. 2018 Stiahnuť   
1. 2. 2018 - 30. 6. 2018 Stiahnuť   
1. 1. 2017 - 28. 2. 2017   Stiahnuť 
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 1. 2013 - 31. 12. 2013 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 4. 2012 - 31. 12. 2012 Stiahnuť  Stiahnuť 

 

Zvýhodnený cenník

Platné pre zákazníkov, ktorí podpísali zmluvu na dodávku elektriny od 1. 6. 2013 do 31. 8. 2015 (vrátane)od 1. 1. 2017 (vrátane) cena za dodávku elektriny pre zákazníka stanovená v prvých 6 mesiacoch účinnosti zmluvy, alebo ktorí podpísali zmluvu na dodávku plynu od 1. 7. 2012 do 31. 8. 2015 (vrátane) alebo od 21. 12. 2015 (vrátane) cena za dodávku plynu pre zákazníka stanovená v prvých 6 mesiacoch účinnosti zmluvy.

  Elektrina Plyn
od 1. 1. 2019 Stiahnuť   
1. 7. 2018 - 31. 8. 2018 Stiahnuť   
1. 2. 2018 - 30. 6. 2018 Stiahnuť   
1. 1. 2017 - 28. 2. 2017   Stiahnuť 
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 1. 2013 - 31. 12. 2013 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 4. 2012 - 31. 12. 2012   Stiahnuť 

 

Cenník s garanciou

Platné pre zákazníkov, ktorým dodávame elektrinu, zákazník o pridelenie tohto cenníka požiadal, alebo mu bol tento cenník ponúknutý.

  Elektrina Plyn
od 1. 1. 2019 Stiahnuť   
1. 7. 2018 - 31. 8. 2018 Stiahnuť   
1. 2. 2018 - 30. 6. 2018 Stiahnuť   
1. 1. 2017 - 31. 1. 2018 Stiahnuť   

 

Cenník A4

Platné pre zákazníkov, ktorí podpísali zmluvu od 1. 10. 2012 do 31. 5. 2013

  Elektrina Plyn
od 1. 9. 2015 Stiahnuť   
1. 1. 2015 - 31. 8. 2015 Stiahnuť   
1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 Stiahnuť   
1. 7. 2013 - 31. 12. 2013 Stiahnuť   

 

Cenník A3

Platné pre zákazníkov, ktorí podpísali zmluvu od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012

  Elektrina Plyn
od 1. 1. 2013 Stiahnuť   
1. 7. 2012 - 31. 12. 2012 Stiahnuť   

 

Cenník A2

Platné pre zákazníkov, ktorí podpísali zmluvu od 1. 10. 2011 do 30. 6. 2012

  Elektrina Plyn
od 1. 1. 2013 Stiahnuť  Stiahnuť 
20. 1. 2012 - 31. 12. 2012 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 10. 2011 - 19. 1. 2012 Stiahnuť  Stiahnuť 

 

Cenník A

Platné pre zákazníkov, ktorí podpísali zmluvu do 30. 9. 2011

  Elektrina Plyn
od 1. 1. 2013 Stiahnuť  Stiahnuť 
20. 1. 2012 - 31. 12. 2012 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 10. 2011 - 19. 1. 2012 Stiahnuť  Stiahnuť 

 

Cenník I2

Špeciálna ponuka na získanie výhodnej ceny za dodávku elektriny alebo plynu platná pre zákazníkov, ktorí s našou spoločnosťou zmluvne dohodnú dodávku pre ďalšie odberné miesto. Detailné podmienky sú uvedené v dokumente Zvýhodnená ponuka pre verných zákazníkov.

  Elektrina Plyn
od 1. 1. 2019 Stiahnuť  Stiahnuť 
1. 9. 2018 - 31. 12. 2018 Stiahnuť   
1. 7. 2018 - 31. 8. 2018 Stiahnuť   
1. 2. 2018 - 30. 6. 2018 Stiahnuť   
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018   Stiahnuť 
1. 1. 2017 - 31. 1. 2018 Stiahnuť   
1. 3. 2017 - 31. 12. 2017   Stiahnuť 
1. 1. 2017 - 28. 2. 2017   Stiahnuť 
4. 7. 2016 - 31. 12. 2016   Stiahnuť 
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 Stiahnuť   
1. 1. 2016 - 3. 7. 2016   Stiahnuť 
1. 5. 2015 - 31. 12. 2015 Stiahnuť  Stiahnuť 

 

 

  Elektrina Plyn
Cenové rozhodnutia pre domácnosti a malý podnik na rok 2019 Stiahnuť  Stiahnuť  
Stiahnuť 
Cenové rozhodnutia pre domácnosti a malý podnik na rok 2018 Stiahnuť   
Cenové rozhodnutie pre domácnosti na rok 2017   Stiahnuť 
Cenové rozhodnutie pre malý podnik na rok 2017 Stiahnuť   Stiahnuť 
Cenové rozhodnutie pre domácnosti na rok 2016 Stiahnuť  Stiahnuť 
Cenové rozhodnutie pre malý podnik na rok 2016 Stiahnuť  Stiahnuť 
Cenové rozhodnutie pre domácnosti na rok 2015 Stiahnuť  Stiahnuť 
Cenové rozhodnutie pre malý podnik na rok 2015 Stiahnuť  Stiahnuť 

 

  Elektrina Plyn
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2017 Stiahnuť  Stiahnuť 
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2017 (THOR-AWDHHQ-14138)   Stiahnuť 
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2016 Stiahnuť  Stiahnuť 
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok  2016 (THOR-AJL5RT-41140)   Stiahnuť 
Prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2016   Stiahnuť 
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2015 Stiahnuť  Stiahnuť 
Prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2015   Stiahnuť 
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2014 Stiahnuť  Stiahnuť 
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2013 Stiahnuť  Stiahnuť 
Prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2013   Stiahnuť 
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok  Stiahnuť  Stiahnuť 

 

  Elektrina Plyn
Zmluva o združenej dodávke Stiahnuť  Stiahnuť 
Čestné prehlásenie / Plnomocenstvo Stiahnuť   Stiahnuť  
Čestné prehlásenie - Ukončenie odberu, prepis zákazníka Stiahnuť  Stiahnuť 
Žiadosť o ukončenie zmluvy o združenej dodávky Stiahnuť  Stiahnuť 
Súhlas na inkaso v SEPA Stiahnuť  Stiahnuť 
Chcem podať reklamáciu
(Reklamáciu je možné napísať aj listom bez použitia tohto formulára. V tom prípade, prosím, uveďte v nej identifikačné údaje o vašom odbernom mieste požadované v tomto vzore.)
Stiahnuť  Stiahnuť 
Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok Stiahnuť  Stiahnuť 

 

  Elektrina Plyn
Zmluva o združenej dodávke Stiahnuť    Stiahnuť  
Čestné prehlásenie / Plnomocenstvo Stiahnuť   Stiahnuť  
Informácia pre dotknuté osoby Stiahnuť  Stiahnuť 
Informácia pred uzatvorením zmluvy Stiahnuť    Stiahnuť  
Súhlas odberateľa na začatie dodávok pred uplynutím lehoty na odstúpenie Stiahnuť   Stiahnuť 
Poučenie a formulár na odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní Stiahnuť   Stiahnuť 
Čestné prehlásenie - Ukončenie odberu, prepis zákazníka Stiahnuť  Stiahnuť 
Žiadosť o ukončenie zmluvy o združenej dodávky Stiahnuť  Stiahnuť 
Súhlas na inkaso v SEPA Stiahnuť  Stiahnuť 
Chcem podať reklamáciu
(Reklamáciu je možné napísať aj listom bez použitia tohto formulára. V tom prípade, prosím, uveďte v nej identifikačné údaje o vašom odbernom mieste požadované v tomto vzore.)
Stiahnuť  Stiahnuť 
Oznámenie údajov o zraniteľnom odberateľovi Stiahnuť  Stiahnuť 
Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok Stiahnuť  Stiahnuť 

 

   
Zoznam obchodných zástupcov spoločnosti ČEZ Slovensko, s.r.o. Stiahnuť