Profil spoločnosti

Skupina ČEZ je najväčšia energetická spoločnosť v strednej a juhovýchodnej Európe, je zaraďovaná medzi najväčšie a najúspešnejšie európske spoločnosti podľa trhovej kapitalizácie.

Čítaj viac

ESCO – Energetické služby pre firmy a obce

Efektívne využívanie energií a úsporné zaobchádzanie s nimi pre firmy, obce a organizácie vrátane nájdenia optimálneho spôsobu financovania, ktoré vám prinesie úspory. Postaráme sa o celkovú realizáciu aj následnú údržbu a servis.

Čítaj viac

Trhové info

Segmentácia trhu ČEZ Slovensko - ČEZ Slovensko pôsobí v segmente od maloodberných podnikov až po tie najväčšie spoločnosti (95 % konečných zákazníkov v našom portfóliu má meranie A alebo B). V roku 2017 dosiahla spoločnosť obrat 250 mil. EUR. Množstvo zazmluvnenej elektriny na rok 2017 je okolo 1,77 TWh, plyn 3,06 TWh a plán na rok 2018 je v elektrine 1,85 TWh a v plyne 1,71 TWh. V našom portfóliu máme zahrnutú elektrinu z rôznych zdrojov - 72 % nukleárna energia, 16,5 % voda, 11,5 % uhlie.