Profil spoločnosti

Skupina ČEZ je najväčšia energetická spoločnosť v strednej a juhovýchodnej Európe, je zaraďovaná medzi najväčšie a najúspešnejšie európske spoločnosti podľa trhovej kapitalizácie.

Čítaj viac

Spolupráca s ČEZ

ČEZ má široké skúsenosti v spolupráci s medzinárodnými zákazníkmi. Táto spolupráca poskytuje benefit pre obe strany. Zákazník má iba jednu kontaktnú osobu pre dodávku elektriny, jednu zmluvu a jednu zmluvnú stranu. Výsledkom takejto spolupráce je lepšia cena pre koncových zákazníkov. ČEZ je schopný dodávať elektrinu na zvolené trhy ako sú: Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko. ČEZ poskytuje vysoko profesionálne služby.

Trhové info

Segmentácia trhu ČEZ Slovensko - ČEZ Slovensko pôsobí v segmente od maloodberných podnikov až po tie najväčšie spoločnosti (95 % konečných zákazníkov v našom portfóliu má meranie A alebo B). V roku 2017 dosiahla spoločnosť obrat 250 mil. EUR. Množstvo zazmluvnenej elektriny na rok 2017 je okolo 1,77 TWh, plyn 3,06 TWh a plán na rok 2018 je v elektrine 1,85 TWh a v plyne 1,71 TWh. V našom portfóliu máme zahrnutú elektrinu z rôznych zdrojov - 72 % nukleárna energia, 16,5 % voda, 11,5 % uhlie.