Odberateľom v tomto segmente je právnická osoba s požadovaným ročným odberom na odbernom mieste nad 1 GWh