Cenníky

Cenníky plynu účinné od 1. 1. 2018

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky plynu ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh - produktový rad Comfort (cenníky A a B) (PDF) 596 kB
Cenník dodávky plynu ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh - produktový rad R (PDF) 455 kB
Cenník dodávky plynu ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh - produktový rad X (PDF) 551 kB
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou do 100 MWh - produktový rad U (PDF) 556 kB

Cenníky plynu účinné od 1. 3. 2017

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky plynu ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh - produktový rad Comfort (cenníky A a B) (PDF) 596 kB
Tento cenník bol pridaný k cenníkom s účinnosťou od 14. 9. 2017 do 31. 12. 2017, avšak sa jedná o cenník účinný od 1. 3. 2017
Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike
Cenník dodávky plynu ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh - produktový rad R (PDF) 417 kB
Cenník dodávky plynu ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh - produktový rad X (PDF) 451 kB
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou do 100 MWh - produktový rad U (PDF) 457 kB
Informatívny cenník za distribúciu, prepravu a skladovanie plynu platný od 1. 3. 2017 (PDF) 383 kB
Tento informatívný cenník obsahuje aj regulované ceny za prepravu plynu a distribúciu plynu vypočítané podľa príslušných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Cenníky plynu účinné od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky plynu ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh - produktový rad Comfort (cenníky A a B) (PDF) 246 kB
Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike
Cenník dodávky plynu ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh - produktový rad R (PDF) 252 kB
Cenník dodávky plynu ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh - produktový rad X (PDF) 239 kB
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou do 100 MWh - produktový rad U (PDF) 240 kB
Informatívny cenník za distribúciu, prepravu a skladovanie plynu platný od 1. 1. 2017 (PDF) 219 kB
Tento informatívný cenník obsahuje aj regulované ceny za prepravu plynu a distribúciu plynu vypočítané podľa príslušných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Cenníky plynu účinné od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky plynu ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh - produktový rad Comfort (cenníky A a B) (PDF) 162 kB
Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike
Cenník dodávky plynu ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh - produktový rad R (PDF) 140 kB
Informatívny cenník za distribúciu, prepravu a skladovanie plynu platný od 1. 1. 2016 (PDF) 59 kB
Tento informatívný cenník obsahuje aj regulované ceny za prepravu plynu a distribúciu plynu vypočítané podľa príslušných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Cenníky plynu účinné od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky plynu ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh - produktový rad Comfort (cenníky A a B) (PDF) 229 kB
Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike
Cenník dodávky plynu ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh - produktový rad R (PDF) 228 kB
Informatívny cenník za distribúciu, prepravu a skladovanie plynu platný od 1. 1. 2015 (PDF) 81 kB
Tento informatívný cenník obsahuje aj regulované ceny za prepravu plynu a distribúciu plynu vypočítané podľa príslušných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Cenníky plynu účinné od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky plynu ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh - produktový rad Comfort (cenníky A a B) (PDF) 240 kB
Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike
Cenník dodávky plynu ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh - produktový rad R (PDF) 242 kB
Informatívny cenník za distribúciu, prepravu a skladovanie plynu platný od 1. 1. 2014 (PDF) 48 kB
Tento informatívný cenník obsahuje aj regulované ceny za prepravu plynu a distribúciu plynu vypočítané podľa príslušných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

 

 

Zoznam špeciálnych služieb účinný pre obdobie od 1. 2. 2013

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Zoznam špeciálnych služieb spoločnosti ČEZ Slovensko, s. r. o. (PDF) 32 kB

 

Tlač Hore
Ako zmeniť dodávateľa Chcem ušetriť Domácnosti  Elektrina Firmy a podnikatelia Plyn Veľkoodberatelia Zákaznícka linka 0850 888 444 Časté otázky