Cenníky

Cenník plynu produktový rad Comfort (cenník A a B) účinný pre obdobie od 1. 3. 2017

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh - Cenník A (PDF) 456 kB

(Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike)

Cenník plynu R účinný pre obdobie od 1. 3. 2017

Platné pre zákazníkov, ktorým uplynulo 12 mesiacov účinnosti Zmluvy na dodávku plynu.

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 417 kB

Cenník plynu X účinný pre obdobie od 1. 3. 2017

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 451 kB

Cenník plynu U účinný pre obdobie od 1. 3. 2017

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 457 kB

Informatívny cenník za distribúciu, prepravu a skladovanie plynu účinný od 1. 3. 2017

Tento informatívný cenník obsahuje aj regulované ceny za prepravu plynu a distribúciu plynu vypočítané podľa príslušných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 383 kB

 

Cenník plynu produktový rad Comfort (cenník A a B) účinný pre obdobie od 1. 1. 2017

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh - Cenník A (PDF) 246 kB

(Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike)

Cenník plynu R účinný pre obdobie od 1. 1. 2017

Platné pre zákazníkov, ktorým uplynulo 12 mesiacov účinnosti Zmluvy na dodávku plynu.

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 252 kB

Cenník plynu X účinný pre obdobie od 1. 1. 2017

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 239 kB

Cenník plynu U účinný pre obdobie od 1. 1. 2017

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 240 kB

Informatívny cenník za distribúciu, prepravu a skladovanie plynu účinný od 1. 1. 2017

Tento informatívný cenník obsahuje aj regulované ceny za prepravu plynu a distribúciu plynu vypočítané podľa príslušných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 219 kB

 

Cenník plynu produktový rad Comfort (cenník A a B) účinný pre obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh - Cenník A (PDF) 162 kB

(Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike)

Cenník plynu R účinný pre obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Platné pre zákazníkov, ktorým uplynulo 12 mesiacov účinnosti Zmluvy na dodávku plynu.

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 140 kB

(Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike)

Informatívny cenník za distribúciu, prepravu a skladovanie plynu účinný od 1. 1. 2016

Tento informatívný cenník obsahuje aj regulované ceny za prepravu plynu a distribúciu plynu vypočítané podľa príslušných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 59 kB

 

Cenník plynu produktový rad Comfort (cenník A a B) účinný pre obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh - Cenník A (PDF) 229 kB

(Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike)

Cenník plynu R účinný pre obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Platné pre zákazníkov, ktorým uplynulo 12 mesiacov účinnosti Zmluvy na dodávku plynu.

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 228 kB

(Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike)

Informatívny cenník za distribúciu, prepravu a skladovanie plynu účinný od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Tento informatívný cenník obsahuje aj regulované ceny za prepravu plynu a distribúciu plynu vypočítané podľa príslušných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 81 kB

 

Cenník plynu produktový rad Comfort (cenník A a B) účinný pre obdobie od 1. 1. 2014

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 100 MWh (PDF) 240 kB

(Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike)

Cenník plynu R účinný pre obdobie od 1. 1. 2014

Platné pre zákazníkov, ktorým uplynulo 12 mesiacov účinnosti Zmluvy na dodávku plynu.

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 242 kB

(Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike)

Informatívny cenník za distribúciu, prepravu a skladovanie plynu

Tento informatívný cenník obsahuje aj regulované ceny za prepravu plynu a distribúciu plynu vypočítané podľa príslušných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 48 kB

 

Zoznam špeciálnych služieb účinný pre obdobie od 1. 2. 2013

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Zoznam špeciálnych služieb spoločnosti ČEZ Slovensko, s. r. o. (PDF) 32 kB

 

Tlač Hore
Ako zmeniť dodávateľa Chcem ušetriť Domácnosti  Elektrina Firmy a podnikatelia Plyn Veľkoodberatelia Zákaznícka linka 0850 888 444 Časté otázky