Ako zmeniť dodávateľa

Prechod k novému dodávateľovi je veľmi ľahký. Všetky formality, spojené so zmenou dodávateľa, vybavíme za vás. Samozrejme zadarmo a bez akéhokoľvek prerušenia dodávky energií.

1. Podpis zmluvy

Vyplňte a podpíšte zmluvu o združenej dodávke plynu.

2. Výpoveď súčasnému dodávateľovi

Na základe splnomocnenia, ktoré prosím vyplňte a podpíšte v dvoch vyhotoveniach, podáme za vás výpoveď súčasnému dodávateľovi a začne vám plynúť výpovedná lehota.

3. Odoslanie zmluvy a splnomocnenia

Dve vyhotovenia vyplnenej a podpísanej zmluvy a dve vyhotovenia splnomocnenia odošlite prosím na adresu ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava.

4. Začiatok dodávky

Po uplynutí výpovednej lehoty začneme okamžite s dodávkou energií.

O priebehu procesu zmeny dodávateľa vás budeme informovať.

Tlač Hore
Ako zmeniť dodávateľa Chcem ušetriť Domácnosti  Elektrina Firmy a podnikatelia Plyn Veľkoodberatelia Zákaznícka linka 0850 888 444 Časté otázky