Oznámenie o zmene bankového spojenia pre podnikateľov od 6. 9. 2017

Vážení zákazníci,

Dovoľujeme si Vás opätovne informovať, že v zmysle zaslaného listového oznámenia o zmene bankového spojenia zo dňa 6.9.2017 je potrebné pristúpiť k úhrade platieb na nový bankový účet

SK 33 8130 0000 0020 0860 0405; BIC: CITISKBA,

ktorý nahrádza pôvodný účet. Chceme Vás preto vyzvať, aby ste všetky platby realizovali v prospech nového účtu hneď po prijatí listového oznámenia. V prípade, ak bude Vaša platba poukázaná na pôvodný bankový účet číslo SK06 8130 0000 0020 0860 0309, bude platba vrátená bankou automaticky späť na Váš účet.

Ak vykonávate svoje úhrady prostredníctvom inkasa, nemusíte realizovať žiadne zmeny v nastavení. Vaše platby budú realizované tak ako doteraz.

V prípade, že Vám listové oznámenie nebolo doručené, prosím kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 888 444, voľba č. 2.

Toto oznámenie sa vzťahuje len pre zákazníkov so Zmluvou o združenej dodávke odberateľovi mimo domácnosť a mimo napäťovej hladiny VN.

Tlač Hore
Ako zmeniť dodávateľa Chcem ušetriť Domácnosti  Elektrina Firmy a podnikatelia Plyn Veľkoodberatelia Zákaznícka linka 0850 888 444 Časté otázky