Cenníky

Cenníky elektriny účinné od 1. 1. 2018

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 30 MWh - produktový rad Comfort (cenníky A a B) (PDF) 324 kB
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 30 MWh - produktový rad R (PDF) 296 kB
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. - pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 30 MWh - produktový rad W (PDF) 296 kB
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 30 MWh - produktový rad X (PDF) 295 kB
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou do 30 MWh - produktový rad U (PDF) 292 kB
Ceny za distribúciu vrátane prenosu a ostatné služby platné od 1. 1. 2018 (PDF) 73 kB

Cenníky elektriny účinné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 30 MWh - produktový rad Comfort (cenníky A a B) (PDF) 323 kB
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 30 MWh - produktový rad R (PDF) 296 kB
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. - pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 30 MWh - produktový rad W (PDF) 296 kB
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 30 MWh - produktový rad X (PDF) 295 kB
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou do 30 MWh - produktový rad U (PDF) 292 kB
Ceny za distribúciu vrátane prenosu a ostatné služby platné od 1. 1. 2017 (PDF) 111 kB

Cenníky elektriny účinné od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 30 MWh - produktový rad Comfort (cenníky A a B) (PDF) 79 kB
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 30 MWh - produktový rad R (PDF) 98 kB
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. - produktový rad W (PDF) 120 kB
Ceny za distribúciu vrátane prenosu a ostatné služby platné od 1. 1. 2016 (PDF) 52 kB

Cenníky elektriny účinné od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 30 MWh - produktový radComfort (cenníky A a B) (PDF) 250 kB
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 30 MWh - produktový rad R (PDF) 239 kB
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. - produktový rad W (PDF) 90 kB
Ceny za distribúciu vrátane prenosu a ostatné služby platné od 1. 7. 2015 (PDF) 45 kB
Ceny za distribúciu vrátane prenosu a ostatné služby platné od 1. 1. 2015 (PDF) 109 kB

Cenníky elektriny účinné od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 30 MWh - produktový radComfort (cenníky A a B) (PDF) 237 kB
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. pre odber s celkovou ročnou spotrebou nad 30 MWh - produktový rad R (PDF) 237 kB
Cenník dodávky elektriny ČEZ Slovensko, s. r. o. - produktový rad W (PDF) 240 kB

Zoznam špeciálnych služieb účinný pre obdobie od 1. 2. 2013

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Zoznam špeciálnych služieb spoločnosti ČEZ Slovensko, s. r. o. (PDF) 32 kB

Informatívne ceny distribúcie pre malých podnikateľov

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Informatívne ceny distribúcie elektriny - Podniky a organizácie (platí aj pre Malé podniky) platné od 1. 1. 2014 (PDF) 40 kB
Informatívne ceny distribúcie elektriny - Podniky a organizácie (platí aj pre Malé podniky) platné od 1. 7. 2014 (PDF) 40 kB
Informatívne ceny distribúcie elektriny - Podniky a organizácie (platí aj pre Malé podniky) platné od 20. 8. 2014 (PDF) 39 kB

*Úprava cenníka: Od 20. 8. 2014 došlo k úprave položky „Tarifa za prevádzkovanie systému“

Tlač Hore
Ako zmeniť dodávateľa Chcem ušetriť Domácnosti  Elektrina Firmy a podnikatelia Plyn Veľkoodberatelia Zákaznícka linka 0850 888 444 Časté otázky