Cenníky

V prípade, že dochádza ku zmene cenníku z A na cenník B je vhodné, aby si zákazník prostredníctvom e-mailu alebo Zákazníckej Linky nahlásil samoodpočet presne k dátumu, kedy dochádza ku zmene cenníka.

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenové rozhodnutie na dodávku plynu pre domácnosti na 2017 (PDF) 253 kB

Cenník plynu G účinný pre obdobie od 1. 3. 2017

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 471 kB

Cenník plynu G účinný pre obdobie od 1. 1. 2017

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 246 kB

Cenníky plynu G účinné pre obdobie od 4. 7. 2016 poskytované podľa podmienok v nich uvedených

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 79 kB

Cenníky plynu G účinné pre obdobie od 1. 1. 2016 do 3. 7. 2016 poskytované podľa podmienok v nich uvedených

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 80 kB

Cenník plynu B účinný pre obdobie od 1. 1. 2018

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 527 kB

Cenník plynu B účinný pre obdobie od 1. 3. 2017

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 448 kB

Cenník plynu B účinný pre obdobie od 1. 1. 2017

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 246 kB

Cenník plynu B účinný pre obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 89 kB

Na základe rozhodnutia spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. sa k 1. 1. 2016 len pre produkt D4│Vykurovanie ++ zmení cena za distribúciu plynu. Cena za dodávku plynu sa nemení, tzn. nevzniká nárok na ukončenie zmluvy v zmysle § 17 ods. 4 Zákona o energetike

Cenník plynu B účinný pre obdobie od 17. 9. 2015 do 31. 12. 2015

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 78 kB

Cenník plynu B účinný pre obdobie od 1. 9. 2015 do 16. 9. 2015

(Pre produkty D1, D2, D3 sa ceny od 1. 9. 2015 nemenia.)

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 80 kB

Cenník plynu B účinný pre obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 251 kB

Cenník plynu B účinný pre obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 46 kB

Pre produkty D1, D2, D3 sa ceny na rok 2014 nemenia.

Cenník plynu B účinný pre obdobie od 20. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 165 kB

Cenník plynu B účinný pre obdobie od 1. 4. 2012 do 19. 1. 2013

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 360 kB

(Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike)

Cenník plynu A3 účinný pre obdobie od 1. 1. 2018

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 633 kB

Cenník plynu A3 účinný pre obdobie od 1. 3. 2017

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 458 kB

Cenník plynu A3 účinný pre obdobie od 1. 1. 2017

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 248 kB

Cenník plynu A3 účinný pre obdobie od 4. 7. 2016 do 31. 12. 2016

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 84 kB

Cenník plynu A3 účinný pre obdobie od 1. 1. 2016 do 3. 7. 2016

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 84 kB

(Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike)

Cenník plynu A3 účinný pre obdobie od 17. 9. 2015 do 31. 12. 2015

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 78 kB

Cenník plynu A3 účinný pre obdobie od 1. 9. 2015 do 16. 9. 2015

(Pre produkty D1, D2, D3 sa ceny od 1. 9. 2015 nemenia.)

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 78 kB

Cenníky plynu A3 účinné pre obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 255 kB

Cenníky plynu A3 účinné pre obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 46 kB

Pre produkty D1, D2, D3 sa ceny na rok 2014 nemenia.

Cenníky plynu A3 účinné pre obdobie od 20. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 165 kB

Cenníky plynu A3 účinné pre obdobie od 1. 7. 2012 do 19. 1. 2013

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 382 kB

(Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike)

Cenníky plynu A2 účinné pre obdobie od 20. 1. 2013

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 165 kB

Cenníky plynu A2 účinné pre obdobie od 12. 4. 2012 do 19. 1. 2013

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 345 kB

Cenníky plynu A2 účinné pre obdobie od 20. 1. do 11. 4. 2012

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 345 kB

(Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike)

Cenníky plynu A účinné pre obdobie od 20. 1. 2013

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 165 kB

Cenníky plynu A účinné pre obdobie od 12. 4. 2012 do 19. 1. 2013

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 345 kB

Cenníky plynu A účinné pre obdobie od 20. 1. do 11. 4. 2012

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie SPP - Distribúcia, a.s. (PDF) 345 kB

(Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike)

Zoznam špeciálnych služieb účinný pre obdobie od 1. 2. 2013

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Zoznam špeciálnych služieb spoločnosti ČEZ Slovensko, s. r. o. (PDF) 32 kB

Zoznam špeciálnych služieb účinný pre obdobie od 1. 5. 2012 do 31. 1. 2013

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Zoznam špeciálnych služieb spoločnosti ČEZ Slovensko, s. r. o. (PDF) 92 kB
Tlač Hore
Ako zmeniť dodávateľa Chcem ušetriť Domácnosti  Elektrina Firmy a podnikatelia Plyn Veľkoodberatelia Zákaznícka linka 0850 888 444 Časté otázky