Cenníky

Cenník elektriny G účinný pre obdobie od 1. 2. 2018

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky elektriny platný od 1. 2. 2018 – oblasť celé Slovensko (PDF) 405 kB

Cenník elektriny G účinný pre obdobie od 1. 1. 2017

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky elektriny platný od 1. 1. 2017 – oblasť celé Slovensko (PDF) 400 kB

Cenník elektriny B účinný pre obdobie od 1. 2. 2018

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky elektriny platný od 1. 2. 2018 – oblasť celé Slovensko (PDF) 402 kB

Cenník elektriny B účinný pre obdobie od 1. 1. 2017

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky elektriny platný od 1. 1. 2017 – oblasť celé Slovensko (PDF) 400 kB

Cenník elektriny B účinný pre obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník B pre domácnosti – dodávka, distribúcia prenos elektriny a ostatné služby – oblasť celé Slovensko – účinný od 1. 1. 2016 (PDF) 109 kB

Cenník elektriny B účinný pre obdobie od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky elektriny platný od 1. 9. 2015 - oblasť celé Slovensko (PDF) 120 kB

Cenníky elektriny B účinné pre obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky elektriny platný od 1. 7. 2015 - oblasť celé Slovensko (PDF) 134 kB
Cenník dodávky elektriny platný od 1. 1. 2015 - oblasť celé Slovensko (PDF) 96 kB

Cenníky elektriny B účinné pre obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky elektriny platný od 20. 8. 2014 - oblasť celé Slovensko (PDF) 60 kB
Cenník dodávky elektriny platný od 1. 7. 2014 - oblasť celé Slovensko (PDF) 133 kB
Cenník dodávky elektriny platný od 1. 1. 2014 - oblasť celé Slovensko (PDF) 45 kB

*Úprava cenníka: Od 20. 8. 2014 došlo k úprave položky „Tarifa za prevádzkovanie systému“

Cenníky elektriny B účinné pre obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie Západoslovenská distribučná, a.s. (oblasť Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a časť Trenčianského kraja) (PDF) 170 kB
Distribučné územie SSE Distribúcia, a.s. (oblasť Žilinského, Banskobystrického a časť Trenčianského kraja) (PDF) 170 kB
Distribučné územie VSE Distribúcia, a.s. (oblasť Košického a Prešovského kraja) (PDF) 168 kB

Cenníky elektriny B účinné pre obdobie od 1. 7. do 31. 12. 2012

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie ZSE Distribúcia, a.s. (oblasť Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a časť Trenčianského kraja) (PDF) 333 kB
Distribučné územie SSE Distribúcia, a.s. (oblasť Žilinského, Banskobystrického a časť Trenčianského kraja) (PDF) 334 kB
Distribučné územie VSE Distribúcia, a.s. (oblasť Košického a Prešovského kraja) (PDF) 333 kB

Cenníky elektriny B účinné pre obdobie od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie ZSE Distribúcia, a.s. (oblasť Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a časť Trenčianského kraja) (PDF) 333 kB
Distribučné územie SSE Distribúcia, a.s. (oblasť Žilinského, Banskobystrického a časť Trenčianského kraja) (PDF) 334 kB
Distribučné územie VSE Distribúcia, a.s. (oblasť Košického a Prešovského kraja) (PDF) 333 kB

(Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike)

Cenník elektriny A5 účinný pre obdobie od 1. 2. 2018

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky elektriny platný od 1. 2. 2018 – oblasť celé Slovensko (PDF) 405 kB

Cenník elektriny A5 účinný pre obdobie od 1. 1. 2017

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky elektriny platný od 1. 1. 2017 – oblasť celé Slovensko (PDF) 401 kB

Cenník elektriny A5 účinný pre obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník A5 pre domácnosti – dodávka, distribúcia prenos elektriny a ostatné služby – oblasť celé Slovensko – účinný od 1.1.2016 (PDF) 113 kB

Cenník elektriny A5 účinný pre obdobie od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky elektriny platný od 1. 9. 2015 - oblasť celé Slovensko (PDF) 141 kB

Cenníky elektriny A5 účinné pre obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky elektriny platný od 1. 7. 2015 - oblasť celé Slovensko (PDF) 136 kB
Cenník dodávky elektriny platný od 1. 1. 2015 - oblasť celé Slovensko (PDF) 57 kB

Cenníky elektriny A5 účinné pre obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky elektriny platný od 20. 8. 2014 - oblasť celé Slovensko (PDF) 60 kB
Cenník dodávky elektriny platný od 1. 7. 2014 - oblasť celé Slovensko (PDF) 133 kB
Cenník dodávky elektriny platný od 1. 1. 2014 - oblasť celé Slovensko (PDF) 45 kB

*Úprava cenníka: Od 20. 8. 2014 došlo k úprave položky „Tarifa za prevádzkovanie systému“

Cenníky elektriny A5 účinné pre obdobie od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie Západoslovenská distribučná, a.s. (oblasť Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a časť Trenčianského kraja) (PDF) 170 kB
Distribučné územie SSE Distribúcia, a.s. (oblasť Žilinského, Banskobystrického a časť Trenčianského kraja) (PDF) 172 kB
Distribučné územie VSE Distribúcia, a.s. (oblasť Košického a Prešovského kraja) (PDF) 171 kB

(Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike)

*Úprava cenníka: Od 1. 7. 2013 došlo k úprave položky odvod do jadrového fondu

Cenníky elektriny A4 účinné pre obdobie od 1. 9. 2015

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky elektriny platný od 1. 9. 2015 - oblasť celé Slovensko (PDF) 80 kB

Cenníky elektriny A4 účinné pre obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky elektriny platný od 1. 7. 2015 - oblasť celé Slovensko (PDF) 75 kB
Cenník dodávky elektriny platný od 1. 1. 2015 - oblasť celé Slovensko (PDF) 94 kB

Cenníky elektriny A4 účinné pre obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Cenník dodávky elektriny platný od 20. 8. 2014 - oblasť celé Slovensko (PDF) 60 kB
Cenník dodávky elektriny platný od 1. 7. 2014 - oblasť celé Slovensko (PDF) 134 kB
Cenník dodávky elektriny platný od 1. 1. 2014 - oblasť celé Slovensko (PDF) 45 kB

*Úprava cenníka: Od 20. 8. 2014 došlo k úprave položky „Tarifa za prevádzkovanie systému“

Cenníky elektriny A4 účinné pre obdobie od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie Západoslovenská distribučná, a.s. (oblasť Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a časť Trenčianského kraja) (PDF) 170 kB
Distribučné územie SSE Distribúcia, a.s. (oblasť Žilinského, Banskobystrického a časť Trenčianského kraja) (PDF) 169 kB
Distribučné územie VSE Distribúcia, a.s. (oblasť Košického a Prešovského kraja) (PDF) 169 kB

(Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike)

*Úprava cenníka: Od 1.7.2013 došlo k úprave položky odvod do jadrového fondu

Cenníky elektriny A2 účinné pre obdobie od 1. 1. 2013

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie Západoslovenská distribučná, a.s. (oblasť Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a časť Trenčianského kraja) (PDF) 170 kB
Distribučné územie SSE Distribúcia, a.s. (oblasť Žilinského, Banskobystrického a časť Trenčianského kraja) (PDF) 169 kB
Distribučné územie VSE Distribúcia, a.s. (oblasť Košického a Prešovského kraja) (PDF) 167 kB

Cenníky elektriny A2 účinné pre obdobie od 1. 7. do 31. 12. 2012

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie ZSE Distribúcia, a.s. (oblasť Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a časť Trenčianského kraja) (PDF) 207 kB
Distribučné územie SSE Distribúcia, a.s. (oblasť Žilinského, Banskobystrického a časť Trenčianského kraja) (PDF) 205 kB
Distribučné územie VSE Distribúcia, a.s. (oblasť Košického a Prešovského kraja) (PDF) 205 kB

Cenníky elektriny A2 účinné pre obdobie od 1. 4. do 30. 6. 2012

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie ZSE Distribúcia, a.s. (oblasť Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a časť Trenčianského kraja) (PDF) 207 kB
Distribučné územie SSE Distribúcia, a.s. (oblasť Žilinského, Banskobystrického a časť Trenčianského kraja) (PDF) 205 kB
Distribučné územie VSE Distribúcia, a.s. (oblasť Košického a Prešovského kraja) (PDF) 205 kB

(Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike)

Cenníky elektriny A účinné pre obdobie od 1. 1. 2013

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie Západoslovenská distribučná, a.s. (oblasť Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a časť Trenčianského kraja) (PDF) 170 kB
Distribučné územie SSE Distribúcia, a.s. (oblasť Žilinského, Banskobystrického a časť Trenčianského kraja) (PDF) 170 kB
Distribučné územie VSE Distribúcia, a.s. (oblasť Košického a Prešovského kraja) (PDF) 167 kB

Cenníky elektriny A účinné pre obdobie od 1. 7. do 31. 12. 2012

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie ZSE Distribúcia, a.s. (oblasť Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a časť Trenčianského kraja) (PDF) 207 kB
Distribučné územie SSE Distribúcia, a.s. (oblasť Žilinského, Banskobystrického a časť Trenčianského kraja) (PDF) 205 kB
Distribučné územie VSE Distribúcia, a.s.(oblasť Košického a Prešovského kraja) (PDF) 205 kB

Cenníky elektriny A účinné pre obdobie od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Distribučné územie ZSE Distribúcia, a.s. (oblasť Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a časť Trenčianského kraja) (PDF) 207 kB
Distribučné územie SSE Distribúcia, a.s. (oblasť Žilinského, Banskobystrického a časť Trenčianského kraja) (PDF) 205 kB
Distribučné územie VSE Distribúcia, a.s.(oblasť Košického a Prešovského kraja) (PDF) 205 kB

(Odberateľ domácnosť môže zmluvu vypovedať v prípade nesúhlasu so zmenou ceny v zmysle § 17 ods. 4 zákona o energetike)

Zoznam špeciálnych služieb účinný pre obdobie od 1. 2. 2013

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Zoznam špeciálnych služieb spoločnosti ČEZ Slovensko, s. r. o. (PDF) 32 kB

Zoznam špeciálnych služieb účinný pre obdobie od 1. 5. 2012 do 31. 1. 2013

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Zoznam špeciálnych služieb spoločnosti ČEZ Slovensko, s. r. o. (PDF) 92 kB

Zoznam špeciálnych služieb účinný pre obdobie od 20. 1. do 30. 4. 2012

Názov dokumentu Typ Veľkosť
Zoznam špeciálnych služieb spoločnosti ČEZ Slovensko, s. r. o. (PDF) 86 kB

 

Tlač Hore
Ako zmeniť dodávateľa Chcem ušetriť Domácnosti  Elektrina Firmy a podnikatelia Plyn Veľkoodberatelia Zákaznícka linka 0850 888 444 Časté otázky