Pre zákazníkov

Tip Pri dodávke plynu, v prípade, že dochádza ku zmene cenníku z A na cenník B je vhodné, aby si zákazník prostredníctvom e-mailu alebo Zákazníckej Linky nahlásil samoodpočet presne k dátumu, kedy dochádza ku zmene cenníka.

Cenníky dodávky elektriny pre domácnosti pre rok 2017

Cenníky dodávky plynu pre domácnosti pre rok 2017

Regulovaný cenník dodávky elektriny a plynu pre malý podnik

Inštrukcie pre zákazníkov z kategórie Malý podnik na získanie regulovaného cenníka dodávky elektriny a plynu na roky 2017 a 2018.

Informácia pre odberateľov elektriny a plynu v domácnostiach zmena k 1. 12. 2017

Informácia pre odberateľov elektriny a plynu v domácnostiach zverejnená 31. 10. 2017

Výzva pre zákazníkov: Umožnite prístup k plynomerom, prosím.

Naša spoločnosť sa snaží poskytovať svojim zákazníkom kvalitné služby aj v oblasti fakturácie. Aby sme to boli schopní vykonávať, je mimoriadne dôležité, aby ste v čase cyklických odpočtov plynu sprístupnili svoje plynomery (meradlá odberných miest) príslušným pracovníkom SPP - distribúcia, a.s. Bližšie informácie ohľadne odpočtov a poverených osôb nájdete v prílohe.

Ste v dobrej spoločnosti

ČEZ Slovensko je spoľahlivý dodávateľ energií s hlbokými skúsenosťami, tradíciou a silným medzinárodným zázemím. Na slovenskom trhu pôsobí spoločnosť od roku 2007, keď vznikla ako dcérska spoločnosť nadnárodného energetického holdingu s centrálou v Českej republike.

Zaručíme vám, že ušetríte

Po celý čas trvania zmluvné vzťahu vám garantujeme nižšiu cenu silovej elektriny ako u pôvodných regionálnych dodávateľov na danom distribučnom území.

Kvalitná obsluha zákazníkov

ČEZ Slovensko využíva zázemie a postupy silnej medzinárodnej skupiny. Preto i vy budete využívať moderné služby na skutočne európskej úrovni.

Tri kroky na zmenu dodávateľa

Prechod k novému dodávateľovi je veľmi ľahký. Všetky formality, spojené so zmenou dodávateľa, vybavíme za vás. Samozrejme zadarmo a bez akéhokoľvek prerušenia dodávky energií.

  1. Podpis zmluvy
    Vyplňte a podpíšte zmluvu o združenej dodávke elektriny.
  2. Výpoveď súčasnému dodávateľovi
    Na základe splnomocnenia podáme za vás výpoveď súčasnému dodávateľovi a začne vám plynúť výpovedná lehota.
  3. Začiatok dodávky
    Po uplynutí výpovednej lehoty začneme okamžite s dodávkou energií.
Tlač Hore
Ako zmeniť dodávateľa Chcem ušetriť Domácnosti  Elektrina Firmy a podnikatelia Plyn Veľkoodberatelia Zákaznícka linka 0850 888 444 Časté otázky