Skupina ČEZ

Energia, ktorá rozprúdi vaše podnikanie

Naša energia poháňa dopredu podnikanie v strednej a juhovýchodnej Európe

Skupina ČEZ je najväčším energetickým zoskupením v strednej a juhovýchodnej Európe. Popri centrále v Čechách má svoje zastúpenie nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku, Poľsku, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku, Srbsku, na Ukrajine, v Bosne a Hercegovine. Dnes patrí ČEZ medzi desiatku najväčších európskych energetických spoločností podľa trhovej kapitalizácie a je najväčšou spoločnosťou v rámci nových štátov Európskej únie.

K aktivitám Skupiny ČEZ patrí okrem výroby a predaja elektriny aj oblasť telekomunikácií, informatiky, jadrového výskumu, projektovania, výstavby a údržby energetických zariadení, ťažby surovín alebo spracovania vedľajších energetických produktov.

Spoločnosť ČEZ je najziskovejšia a tiež najmenej zadlžená energetická spoločnosť, čo sa odráža v jej vysokom kreditnom ratingu. Svoj stabilný rast dosahuje aj vďaka výrobe vo vyrovnanom portfóliu zdrojov. V súčasnosti Skupina ČEZ prevádzkuje dve jadrové elektrárne, 15 uhoľných výrobných zdrojov na území ČR, 3 uhoľné zdroje v zahraničí, 34 vodných a jednu fotovoltaickú elektráreň, i dve lokality s veternými elektrárňami. V Českej republike je ČEZ najväčším výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Strategickým cieľom energetickej Skupiny ČEZ je stať sa lídrom na trhu s elektrinou v strednej a východnej Európe.

 

Z histórie Skupiny ČEZ

Budujeme na pevných základoch, ale pozeráme dopredu

Akciová spoločnosť ČEZ bola založená v roku 1992 a hlavným predmetom jej činnosti bola výroba a predaj elektriny, s tým súvisiaca podpora elektrizačnej sústavy, ako aj výroba, rozvod a predaj tepla. Spojením s distribučnými spoločnosťami vznikla v roku 2003 Skupina ČEZ, ktorá sa stala najvýznamnejším energetickým zoskupením regiónu strednej a východnej Európy. Medzi významné činnosti podnikov Skupiny ČEZ patrí dnes aj ťažba surovín, údržba energetických zariadení, prevádzka telekomunikačných služieb, veda a výskum.

Český a slovenský trh s elektrinou bol budovaný ako jednotný, výroba a distribúcia bola teritoriálne prispôsobená týmto požiadavkám. Medzi ČR a SR je vybudované jedinečné prepojenie, ktoré nie je medzi dvoma krajinami nikde inde v Európe. To predurčuje výrobcov elektriny na oboch stranách hranice k intenzívnemu obchodovaniu a budovaniu vzťahov. Slovensko sa dnes nachádza v situácii, keď po odstavení prvého bloku jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a plánovanom ukončení výroby elektriny v druhom bloku, musí na pokrytie spotreby nakupovať elektrinu zo zahraničných zdrojov.

ČEZ je v súčasnosti najväčším zahraničným dovozcom elektriny na Slovensko. Dodávky elektriny smerujú nielen do distribučných spoločností, ale aj ak ku koncovým zákazníkom. Prichádzame na trh s užitočnými skúsenosťami z fungovania liberalizovaných trhov v strednej a západnej Európe. Pre mnohých investorov je dôležité mať záruky dodávky elektriny na dlhý čas dopredu a práve garancia dodávky, ktorú vieme našim partnerom ponúknuť, sa stáva našou najvyššou pridanou hodnotou.

Tlač Hore
Ako zmeniť dodávateľa Chcem ušetriť Domácnosti  Elektrina Firmy a podnikatelia Plyn Veľkoodberatelia Zákaznícka linka 0850 888 444 Časté otázky