Skupina ČEZ bude rozvíjať decentralizovanú energetiku na Slovensku prostredníctvom svojej dcérskej firmy ČEZ ESCO

23. 11. 2017

ČEZ ESCO, člen Skupiny ČEZ, sa intenzívne zameria na rozvoj decentrálnej energetiky na Slovensku a bude prispievať k tomu, aby Slovenská republika dosiahla európskych cieľov týkajúcich sa energetických úspor a ekologizácie. Zákazníkom z radov podnikov, miest, obcí a verejných inštitúcií ponúkne v spolupráci so slovenskými spoločnosťami kompletné riešenie energetických potrieb: dodávka komodity, modernizácia energetických hospodárstiev, inštalácia a prevádzka moderných nízkoemisných či bezemisných zdrojov a služby súvisiace s elektromobilitou a konceptom inteligentných miest.

„V energetike prichádza doba generačnej obmeny. Veľké elektrárne v budúcnosti doplní rad malých decentrálnych výrobných zdrojov, ktoré vyrastú v mieste samotnej spotreby. Stojí za tým nielen európska legislatíva, ale aj technologický pokrok a požiadavky samotných zákazníkov, ktorí chcú ekologické a úsporné riešenia prispôsobené priamo ich konkrétnym potrebám,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČEZ Daniel Beneš. „Česká a slovenská energetika sa vyvíjali desiatky rokov spoločne a stoja pred nimi v súčasnosti rovnaké výzvy. Výzvam podobného charakteru čelí aj priemysel a mestá našich oboch krajín,“ dodal.

Európske štáty sa musia vyrovnať s čím ďalej tým náročnejšími požiadavkami na ekologickosť prevádzkovaných energetických zdrojov a sprísňujúcimi sa nárokmi na emisné limity. Zároveň bude potrebné plniť európske ciele týkajúce sa energetickej účinnosti, znižovania produkcie skleníkových plynov a navyšovania výroby z obnoviteľných zdrojov.

Spotreba energie sa má v Európe podľa cieľa stanoveného Európskou komisiou znížiť do roku 2030 minimálne o 30 percent (oproti scenáru business-as-usual). Výbory ITRE a ENVI Európskeho parlamentu ale predložili návrhy, ktoré predpokladajú ešte ambicióznejší cieľ: 35 alebo 40 percent. Podobne aj debaty o cieli, ktorý sa týka podielu obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie, mieria k vyšším záväzkom, než doteraz schválených 27 percent. Práve decentrálna energetika stojaca na ekologickejšej výrobe, distribúcii a spotrebe pomôže naplniť tieto ciele a podporí tak pozíciu Slovenska medzi technologicky vyspelými krajinami.

„Decentrálna energetika tú klasickú energetiku vo veľkom počte miest vhodne dopĺňa a niekde aj nahrádza, opiera sa o technologické inovácie a vytvára pracovná miesta s vysokou pridanou hodnotou,“ hovorí člen predstavenstva ČEZ Pavel Cyrani. „ČEZ už dávno nie je energetická firma opierajúca sa len o veľké elektrárne a bane. Naša dcérska spoločnosť ČEZ ESCO je v oblasti novej energetiky a týchto riešeniach jednotkou na českom aj stredoeurópskom trhu a chceme toto svoje know-how uplatniť aj na slovenský.“

ČEZ ESCO plánuje na slovenskom trhu rozvíjať projekty v oblasti decentrálnej energetiky, ktoré podporia plnenie európskych cieľov a záujmov Slovenskej republiky. Jedná sa napríklad o modernizáciu teplárenských systémov a výstavbu čistých zdrojov na výrobu elektriny a tepla, ekologizáciu verejnej aj súkromnej dopravy a renováciu systémov osvetlenia. Ďalšou formou sú projekty energetických úspor na budovách formou EPC, kde sa investícia spláca priamo z úspor garantovaných v zmluve.

„Pre zákazníkov ako mestá a obce chceme tieto riešenia integrovať v rámci konceptu Smart City. Cieľom je posilniť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávok energií, zefektívniť mestské služby a zabezpečiť udržateľnú prevádzku budov a ekologickosť verejnej dopravy,“ dopĺňa generálny riaditeľ ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Pre firemných zákazníkov ČEZ ESCO navyše zaisťuje energetické audity a poradenstvo, výstavbu rozvodných zariadení a lokálnych distribučných sústav alebo inštalácie vzduchotechniky.

ČEZ ESCO už na slovenskom trhu realizovala niektoré zákazky prostredníctvom svojich dcér. Spoločnosť ENESA napríklad v nemocniciach v Dunajskej strede, v Trebišove a Svidníku uskutočnila projekty komplexných energetických úspor formou EPC s celkovou ročnou garantovanou úsporou takmer 500 000 eur. Spoločnosť AZ Klima zas dodala vzduchotechnické jednotky napríklad pre haly tovární na výrobu automobilov Jaguar Land Rover, KIA Motors a PSA.

O Skupine ČEZ

Skupina ČEZ má 8 miliónov zákazníkov a trhovú kapitalizáciu 10 miliárd eur, čím sa v oboch kategóriách radí medzi desať najväčších energetík v Európe. Skupina sa skladá zo 124 spoločností a má takmer 27 000 zamestnancov. Pôsobí v Česku a na Slovensku, v Nemecku, Francúzsku, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a Turecku. Výnosy za rok 2016 dosiahli 204 mld. korún a EBITDA 58 miliárd korún.

O ČEZ ESCO

ČEZ ESCO (Energy Service Company), dcérska spoločnosť ČEZ, ktorá komplexne pokrýva energetické potreby firiem, obcí a inštitúcií všetkých veľkostí, zabezpečuje dodávky komodít, energetické audity a energetické poradenstvo, externé dodávky tepla a elektriny, outsourcing prevádzky zákazníkových elektrických zariadení alebo výstavbu kogeneračných jednotiek a inštaláciu fotovoltaických elektrární. Je tiež dodávateľom služieb súvisiacich s verejnou a firemnou elektromobilitou. Do ČEZ ESCO patria firmy AZ KLIMA, ČEZ Bytové domy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, ČEZ Solární, Energocentrum Vítkovice, ENESA, EVČ, KART a ČEZ Slovensko.

Roman Gazdík, hovorca ČEZ

Fotogaléria

Tlač Hore
Ako zmeniť dodávateľa Chcem ušetriť Domácnosti  Elektrina Firmy a podnikatelia Plyn Veľkoodberatelia Zákaznícka linka 0850 888 444 Časté otázky