Informácia pre odberateľov

16. 2. 2017

Spoločnosť ČEZ Slovensko, s.r.o. ako dodávateľ si dovoľuje informovať svojich odberateľov, že všetky vyúčtovacie faktúry a predpisy preddavkových platieb (dohody o platbách), ktoré obdržali, sú vystavené v súlade s platnou legislatívou a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

. Faktúry a predpisy preddavkových platieb sú teda platnými dokladmi, z ktorých vyplýva odberateľom povinnosť ich uhradiť v lehote ich splatnosti. Všetky prípadné legislatívne zmeny alebo zmeny v rozhodnutiach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví budú odberateľom v celom rozsahu zohľadnené najneskôr pri najbližšom vyúčtovaní odberu, resp. v ďalšom predpise preddavkových platieb (dohody o platbách), ak v dôsledku prípadných zmien bude potrebné pristúpiť aj k úprave výšky preddavkových platieb.   

Tlač Hore
Ako zmeniť dodávateľa Chcem ušetriť Domácnosti  Elektrina Firmy a podnikatelia Plyn Veľkoodberatelia Zákaznícka linka 0850 888 444 Časté otázky