Tlačové správy

16. 2. 2017

Informácia pre odberateľov

Spoločnosť ČEZ Slovensko, s.r.o. ako dodávateľ si dovoľuje informovať svojich odberateľov, že všetky vyúčtovacie faktúry a predpisy preddavkových platieb (dohody o platbách), ktoré obdržali, sú vystavené v súlade s platnou legislatívou a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

6. 2. 2017

ČEZ Slovensko zaznamenal vlani rekordný rok

Líder medzi alternatívnymi dodávateľmi elektriny a zemného plynu spoločnosť ČEZ Slovensko zaznamenala svoj najúspešnejší rok pôsobenia na trhu z pohľadu veľkosti zákazníckej základne a výsledkov. Firme narástol počet zákazníkov, dodaný objem i dosiahnutá výška hrubej marže z dodávky komodít, ktorá odzrkadľuje jej finančné zdravie.

3. 6. 2016

ČEZ Slovensko: Domácnostiam s garanciou nižšej ceny plyn od leta zlacnie

  • ČEZ Slovensko dodržiava zmluvnú garanciu nižšej ceny plynu
  • Aj noví zákazníci majú s ČEZ Slovensko príležitosť ušetriť

27. 5. 2016

Dočasná odstávka možnosti platby prostredníctvom čiarového kódu na faktúre

12. 5. 2016

ČEZ Slovensko pomáha znižovať náklady malým podnikom a rastie

  • Zazmluvnený objem v prvom kvartáli roka 2015 ~10 GWh
  • Zazmluvnený objem v prvom kvartáli roka 2016 ~34 GWh

13. 4. 2016

ČEZ Slovensko zverejnil hospodárske výsledky za rok 2015

Spoločnosť ČEZ Slovensko, s.r.o. - dodávateľ elektriny a zemného plynu dosiahol v roku 2015 výsledok hospodárenia pred zdanením v objeme 1.446.191,- EUR.

2. 2. 2016

Inteligentné meracie systémy – (IMS)

Inteligentný merací systém „IMS“ znamená elektronický systém novej generácie, ktorý je schopný merať množstvo spotrebovanej energie alebo vyrobenej elektriny pomocou inteligentného elektromeru.

1. 7. 2015

Plánované prerušenie distribúcie plynu v okresch Rožňava, Levice a Veľký Krtíš

Z dôvodu plánovanej rekonštrukcie plynovodu bude aj v niektorých domácnostiach našich zákazníkov v čase od 6. 7. 2015 do 15. 7. 2015 a od 20. 7. 2015 do 29. 7. 2015 prerušená distribúcia plynu.

21. 4. 2015

Firma ČEZ Slovensko rastie aj vďaka spokojným zákazníkom

  • Až 80 % zákazníkov ČEZ Slovensko deklaruje úplnú spokojnosť s prehľadnosťou faktúr a možnosťami spôsobu platenia
  • ČEZ Slovensko vlani zaznamenal nárast objemu kontraktov na rok 2015, v plyne až o 32 %

27. 5. 2014

Každá tretia firma si pri zmene dodávateľa vyberá ČEZ Slovensko

Spoločnosti ČEZ Slovensko sa vlani darilo najmä pri získavaní zákazníkov zo segmentu malých a stredne veľkých firiem. V tomto segmente zmení ročne svojho dodávateľa priemerne 2500 spoločností, z ktorých sa pre ČEZ Slovensko v minulom roku rozhodla približne tretina.

Tlač Hore
Ako zmeniť dodávateľa Chcem ušetriť Domácnosti  Elektrina Firmy a podnikatelia Plyn Veľkoodberatelia Zákaznícka linka 0850 888 444 Časté otázky