Tlačové správy

23. 11. 2017

Skupina ČEZ bude rozvíjať decentralizovanú energetiku na Slovensku prostredníctvom svojej dcérskej firmy ČEZ ESCO

ČEZ ESCO, člen Skupiny ČEZ, sa intenzívne zameria na rozvoj decentrálnej energetiky na Slovensku a bude prispievať k tomu, aby Slovenská republika dosiahla európskych cieľov týkajúcich sa energetických úspor a ekologizácie. Zákazníkom z radov podnikov, miest, obcí a verejných inštitúcií ponúkne v spolupráci so slovenskými spoločnosťami kompletné riešenie energetických potrieb: dodávka komodity, modernizácia energetických hospodárstiev, inštalácia a prevádzka moderných nízkoemisných či bezemisných zdrojov a služby súvisiace s elektromobilitou a konceptom inteligentných miest.

16. 2. 2017

Informácia pre odberateľov

Spoločnosť ČEZ Slovensko, s.r.o. ako dodávateľ si dovoľuje informovať svojich odberateľov, že všetky vyúčtovacie faktúry a predpisy preddavkových platieb (dohody o platbách), ktoré obdržali, sú vystavené v súlade s platnou legislatívou a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

6. 2. 2017

ČEZ Slovensko zaznamenal vlani rekordný rok

Líder medzi alternatívnymi dodávateľmi elektriny a zemného plynu spoločnosť ČEZ Slovensko zaznamenala svoj najúspešnejší rok pôsobenia na trhu z pohľadu veľkosti zákazníckej základne a výsledkov. Firme narástol počet zákazníkov, dodaný objem i dosiahnutá výška hrubej marže z dodávky komodít, ktorá odzrkadľuje jej finančné zdravie.

3. 6. 2016

ČEZ Slovensko: Domácnostiam s garanciou nižšej ceny plyn od leta zlacnie

  • ČEZ Slovensko dodržiava zmluvnú garanciu nižšej ceny plynu
  • Aj noví zákazníci majú s ČEZ Slovensko príležitosť ušetriť

27. 5. 2016

Dočasná odstávka možnosti platby prostredníctvom čiarového kódu na faktúre

12. 5. 2016

ČEZ Slovensko pomáha znižovať náklady malým podnikom a rastie

  • Zazmluvnený objem v prvom kvartáli roka 2015 ~10 GWh
  • Zazmluvnený objem v prvom kvartáli roka 2016 ~34 GWh

13. 4. 2016

ČEZ Slovensko zverejnil hospodárske výsledky za rok 2015

Spoločnosť ČEZ Slovensko, s.r.o. - dodávateľ elektriny a zemného plynu dosiahol v roku 2015 výsledok hospodárenia pred zdanením v objeme 1.446.191,- EUR.

2. 2. 2016

Inteligentné meracie systémy – (IMS)

Inteligentný merací systém „IMS“ znamená elektronický systém novej generácie, ktorý je schopný merať množstvo spotrebovanej energie alebo vyrobenej elektriny pomocou inteligentného elektromeru.

1. 7. 2015

Plánované prerušenie distribúcie plynu v okresch Rožňava, Levice a Veľký Krtíš

Z dôvodu plánovanej rekonštrukcie plynovodu bude aj v niektorých domácnostiach našich zákazníkov v čase od 6. 7. 2015 do 15. 7. 2015 a od 20. 7. 2015 do 29. 7. 2015 prerušená distribúcia plynu.

21. 4. 2015

Firma ČEZ Slovensko rastie aj vďaka spokojným zákazníkom

  • Až 80 % zákazníkov ČEZ Slovensko deklaruje úplnú spokojnosť s prehľadnosťou faktúr a možnosťami spôsobu platenia
  • ČEZ Slovensko vlani zaznamenal nárast objemu kontraktov na rok 2015, v plyne až o 32 %

Tlač Hore
Ako zmeniť dodávateľa Chcem ušetriť Domácnosti  Elektrina Firmy a podnikatelia Plyn Veľkoodberatelia Zákaznícka linka 0850 888 444 Časté otázky