Chcem prejsť k ČEZ Slovensko

Prejsť k nám je lahšie ako si myslíte

 
 
 
1. Výpoveď súčasnému dodávateľovi
Na základe splnomocnenia, ktoré vyplníte a podpíšete v dvoch vyhotoveniach, podáme za vás výpoveď súčasnému dodávateľovi a začne vám plynúť výpovedná lehota.
 
 
Dve vyhotovenia vyplnenej a podpísanej zmluvy a dve vyhotovenia plnomocenstva doručíte na adresu ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava.
2. Odoslanie zmluvy a plnomocenstva
 
 
3. Začiatok dodávky
Po uplynutí výpovednej lehoty začneme okamžite s dodávkou energií.

O priebehu procesu zmeny dodávateľa vás budeme informovať.

Chcem prejsť k ČEZ