Zmluva

Chcem zmeniť dodávateľa elektriny / plynu a prejsť k ČEZ Slovensko. Čo by som mal urobiť?

Ako zákazník dodávateľa patriaceho do Skupiny ČEZ máte istotu stabilného partnera, ktorý vám zaistí komfortné dodávky energií počas celého trvania zmluvného vzťahu. Garantujeme výhodnú cenu elektriny a plynu a prechodom k nám od bývalých monopolov tak môžete získať úsporu, ktorej veľkosť závisí od objemu vašej spotreby.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať:

  • prostredníctvom online formulára
  • telefonicky na zákazníckej linke +421 850 888 444
  • linky sú dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. Cena hovoru pri volaní na číslo +421 850 888 444 je z pevnej siete spoplatnená ako miestny hovor v pevnej sieti T-Com, inak podľa cenníka operátora.
  • prostredníctvom e-mailu na cez@cez.sk.

prostredníctvom pošty na korešpondenčnej adrese: ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava

Ako si viem overiť, či predajca skutočne zastupuje ČEZ Slovensko?

Náš pracovník je povinný pred začatím rokovania s potenciálnym zákazníkom najmä jasne a zrozumiteľne sa predstaviť menom a preukázať sa plnomocenstvom na podpis zmluvy a preukazom obchodného zástupcu. Zoznam aktuálnych predajcov ČEZ nájdete na našich webstránkach.

 

Stratil som zmluvu, je možné mi poslať kópiu?

Áno. Kópiu zmluvy vám pošleme na základe vašej žiadosti, ktorú môžete podať telefonicky na Zákazníckej linke +421 850 888 444, e-mailom na cez@cez.sk, písomne na adrese: ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava