Prepis

Ako postupovať pri prepise zmluvy?

Zmena majiteľa na zmluve - Elektrina

Ak predchádzajúci zákazník požiadal o ukončenie zmluvy o dodávke elektriny na súčasnom odbernom mieste, postupujte nasledovne:

Krok č. 1

Pripravte si tieto údaje:

  1. číslo a stav elektromera,
  2. číslo miesta spotreby, Zákaznícke číslo alebo EIC kód predchádzajúceho zákazníka,
  3. vaše meno, priezvisko, trvalú a korešpondenčnú adresu/e-mail na zasielanie faktúr,
  4. kontakt (telefónne číslo, e-mail),
  5. vyberte si vhodnú sadzbu, pri určení výšky zálohy vám pomôže operátor na Zákazníckej linke +421 850 888 444

Krok č. 2

Zavolajte na Zákaznícku linku +421 850 888 444.

Krok č. 3

Po ohlásení údajov vám operátor Zákazníckej linky vystaví a zašle Zmluvu o dodávke elektriny v dvoch exemplároch.

Krok č. 4

Jeden podpísaný exemplár nám pošlite späť v návratnej obálke. Nájdete ju priloženú v zásielke.

Tip pre vás

Pokiaľ nie je pôvodný zákazník odhlásený z odberného miesta, odporúčame vám pre rýchlejšie vybavenie vašej požiadavky zatelefonovať na Zákaznícku linku +421 850 888 444 spoločne. Prepis je vhodné uskutočniť do 7 dní, nemusíte tak riešiť žiadosť o pripojenie.

Poznámka

Vyššie uvedený postup sa týka prípadov zmeny zákazníka v domácnosti. Pokiaľ je prepis z podnikateľa na domácnosť, je potrebné uviesť aj číslo listu vlastníctva. V prípade, že ide o prepis už odpojeného odberu (ukončenie predchádzajúceho odberu pred viac ako 10 dňami), je potrebné vyriešiť najprv pripojenie odberu cez žiadosť o pripojenie u príslušného distribútora elektriny.