Platby

Ako platiť za elektrinu/plyn?

Pre realizáciu platieb si môžete vybrať medzi nasledovnými spôsobmi platby: inkaso, bankový prevod alebo platba poštovou poukážkou.

Inkaso predstavuje najspoľahlivejší a najpohodlnejší spôsob uhrádzania záloh i faktúr. Platba je z vášho účtu na účet ČEZ Slovensko prevedená automaticky vždy v termíne splatnosti. Pri zriaďovaní súhlasu s inkasom máte možnosť určiť pre ČEZ Slovensko taktiež inkasný limit.

Výhody inkasa v skratke:

 • automatické realizovanie platieb, bez rizika zadania chybného údaju (suma, variabilný symbol, číslo účtu)
 • úspora času – nemusíte každý mesiac sledovať termín úhrad
 • preplatky priamo na vašom účte
 • nižšie náklady na platbu – vo väčšine bánk je zriadenie súhlasu s inkasom bez poplatkov, pravidelné inkaso býva zahrnuté v balíkoch služieb vedenia bankového účtu, resp. v niektorých prípadoch vás banka za využívanie inkasa dokonca odmení formou zľavy z poplatku za vedenie účtu

Bankový prevod - trvalý prevodný príkaz alebo jednorazový prevodný príkaz - si môžete zriadiť priamo vo vašej banke alebo prostredníctvom internet bankingu. Pri jeho zadávaní nezabudnite zadať správny variabilný symbol (10-miestny) z vášho predpisu záloh alebo z faktúr.

Hotovostnú úhradu na pošte môžete vykonať prostredníctvom poštových peňažných poukazov typu R (poštový poukaz na účet). ČEZ Slovensko nezasiela predvyplnené poštové poukážky, a preto je nutné si ich obstarať na pobočkách Slovenskej pošty.

Pri vypĺňaní nezabudnite na nasledovné údaje

 • Adresát
  ČEZ Slovensko, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava
 • Suma
  uvedená na nedoplatkovej faktúre, v prípade preddavkovej platby je uvedená na zmluve alebo v rozpise preddavkových platieb
 • IBAN bankového účtu
  SK33 8130 0000 0020 0860 0405
 • BIC
  CITISKBA
 • Variabilný symbol
  uvedený na nedoplatkovej faktúre, v prípade preddavkovej platby je uvedený na zmluve alebo v rozpise preddavkových platieb
 • Odosielateľ
  vaše meno a adresa trvalého pobytu (tak, ako je uvedená na zmluve)
 • Špecifický symbol
  Vaše zákaznícke číslo uvedené na faktúre (005XXXXXXXX) – nie je povinný údaj
 • Správa pre adresáta
  nedoplatok faktúry alebo záloha za konkrétny mesiac – nie je povinný údaj

UNIKASA – Ak uprednostňujete platbu faktúr v hotovosti, môžete využiť aj systém UNIKASA vo vybraných predajniach COOP Jednota. Poznáte ich podľa označenia logom UNIKASA.

UNIKASA je produkt Citibank Europe ako alternatívny spôsob platenia účtov, ktorý umožňuje platiť faktúry v hotovosti alebo platobnou kartou v sieti predajní COOP Jednota na celom území Slovenska. Pracovníčke pri pokladni príslušnej predajni predložíte vyúčtovaciu faktúru, alebo dohodu o platbách. Tieto doklady obsahujú čiarový kód, ktorý pracovníčka predajne načíta a zákazník uhradí. Potvrdenka z terminálu UNIKASA spolu s blokom z registračnej pokladne slúžia ako doklad o úhrade.

AXAPAY - Svoju faktúru môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou u obchodníka TERNO Slovensko, CBA Slovakia, CBA VEREX, COOP Jednota Dunajská Streda, COOP Jednota Trstená, 1. DAY, kde je podporovaná služba AXAPAY. Na pokladni u obchodníka požiadate pokladníka o zaplatenie faktúry. Faktúru môžete zaplatiť spolu s tovarom, ktorý u obchodníka nakupujete. Pokladník načíta čiarový kód z faktúry a po zaplatení fakturovanej sumy a poplatku za zrealizovanie platby vám odovzdá potvrdenku o zaplatení. Potvrdenka obsahuje sumu, variabilný symbol a číslo účtu ČEZ Slovensko, na ktorý ste podľa tejto potvrdenky zaplatili. Potvrdenku si uschovajte kvôli prípadnej reklamácii platby.

Spôsob platby si zvolíte pri uzatváraní Zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu. V prípade potreby si ho môžete kedykoľvek zmeniť:

 • telefonicky na Zákazníckej linke +421 850 888 444, ktorá je v prevádzke v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.
 • prostredníctvom e-mailu na cez@cez.sk
 • písomne na korešpondenčnú adresu ČEZ Slovensko, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava

Na aký účet mám platiť zálohové platby a nedoplatky?

Číslo bankového účtu ČEZ Slovensko, s.r.o., vedeného v banke Citibank Europe plc v tvare IBAN: SK33 8130 0000 0020 0860 0405.

Ako sa dozviem výšku preddavku / zálohovej platby?

V prípade ak ste novo pripojeným zákazníkom do distribučnej sústavy alebo siete, preddavková platba je stanovovaná na základe predpokladanej spotreby pre dané odberné miesto, ktorú ste uvádzali v žiadosti o pripojenie alebo v zmluve o Združenej dodávke elektriny / plynu.

V prípade ak ste existujúci zákazník, výška preddavkových platieb je stanovovaná na základe vašej spotreby za predchádzajúce fakturačné obdobie.

Výšku preddavkových platieb na nasledujúci kalendárny rok si môžete určiť aj pri uzatváraní Zmluvy o združenej dodávke elektriny / plynu. Následne je výška záloh prehodnocovaná každý rok v rámci vyúčtovacej faktúry, a to na základe vašej spotreby elektriny / plynu a vývoja koncovej ceny elektriny / plynu.

Zálohové platby sú len mesačné. Najnižšia čiastka jednej mesačnej zálohy je 5 €/mesiac.V priebehu jedného kalendárneho roka zaplatíte 11 zálohových platieb a v 12. mesiaci obdržíte vyúčtovaciu faktúru.

Spravil som chybu v úhrade - čo s tým?

Nesprávny variabilný symbol

V prípade zadania nesprávneho variabilného symbolu nás prosím kontaktujte buď na Zákazníckej linke +421 850 888 444, e-mailom na cez@cez.sk alebo poštou na korešpondenčnú adresu ČEZ Slovensko, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava. V opačnom prípade sa môže stať, že  vaša platba nebude správne spárovaná s vašim zákazníckym účtom a zálohová/vyúčtovacia faktúra bude považovaná za neuhradenú.

Nesprávna suma

V prípade zadania nižšej sumy bezodkladne doplaťte rozdiel s rovnakým variabilným symbolom.

V prípade zadania vyššej sumy než je zálohová/vyúčtovacia faktúra požiadajte o vrátanie platby. Ak o vrátenie platby nepožiadate, o svoje peniaze neprídete – spoločnosť ČEZ Slovensko tento preplatok zohľadní pri najbližšom ročnom vyúčtovaní.

Nesprávne číslo účtu

V prípade zaslania finančných prostriedkov na nesprávne číslo účtu sa obráťte na svoju banku. Súčasne je však potrebné, aby ste platbu bezodkladne zrealizovali opakovane – a to so zadaním správneho čísla účtu, ktorý patrí spoločnosti ČEZ Slovensko.

Ako si zriadim súhlas s inkasom?

Pre zriadenie súhlasu s inkasom je potrebné urobiť dva kroky:

  1. Súhlas na inkaso v SEPA – toto tlačivo vypíšete a predložíte ČEZ Slovensko, s.r.o. buď zaslaním poštou alebo zaslaním skenu na cez@cez.sk. Formulár vám zašleme po kontaktovaní našej Zákazníckej linky, po vyžiadaní cez adresu cez@cez.sk alebo si ho môžete jednoducho stiahnuť v sekcii Dokumentov na stiahnutie.

 

 1. Súhlas s inkasom – navštívte svoju banku a zriaďte si povolenie k inkasu. Tu budete okrem údajov, ktoré požaduje banka, potrebovať aj naše CID číslo = SK71ZZZ70000000056 a referenciu súhlasu na inkaso v SEPA. Oba nájdete v nami zaslanom rozpise zálohových platieb alebo v uvítacom liste, ak ste našim novým zákazníkom. Pri nastavení limitu vám odporúčame stanoviť si dostatočnú rezervu pre prípad zvýšenia preddavkových platieb alebo vyššieho nedoplatku pri ročnom vyúčtovaní spotreby. Niektoré banky umožňujú zriadenie súhlasu s inkasom aj prostredníctvom internet bankingu.

Úspešné zriadenie súhlasu na inkaso vo vašej banke nám, prosím, oznámte na našej zákazníckej linke +421 850 888 444, príp. e-mailom na cez@cez.sk.

Mám preplatok alebo nedoplatok. Čo s tým?

Preplatok

Spôsob vrátania preplatku závisí od formy uhrádzania mesačných zálohových platieb. V prípade, ak zvolíte pre úhradu platieb bankový prevod (jednorazový príkaz, trvalý príkaz alebo inkaso), vrátenie preplatku z vyúčtovacej faktúry bude poukázané priamo na váš bankový účet. V prípade, ak si zvolíte pre úhradu platieb využívanie služieb Slovenskej pošty, vrátenie preplatku z vyúčtovacej faktúry bude automaticky poukázané formou poštovej poukážky. Ak máte záujem o vrátanie preplatku formou prevodného príkazu, nahláste nám prosím akýmkoľvek komunikačným kanálom (telefonicky, e-mailom, písomne) číslo bankového spojenia, súčasne s identifikáciou vašej osoby a odberného miesta.

Nedoplatok

Nedoplatok na vyúčtovacej faktúre je potrebné uhradiť rovnakými spôsobmi, akými realizujete úradu mesačných zálohových platieb.

Mám dlh voči ČEZ Slovensko. Ako ho viem riešiť?

Existujúci dlh voči ČEZ Slovensko je potrebné bezodkladne uhradiť. V prípade, ak nemáte dostatočné prostriedky na uhradenie dlžnej čiastky, neváhajte nás bezodkladne kontaktovať:

 • e-mailom na adrese cez@cez.sk
 • telefonicky na Zákazníckej linke +421 850 888 444, ktorá je v prevádzke v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.
 • písomne na korešpondenčnú adresu ČEZ Slovensko, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava

ČEZ Slovensko pristupuje ku každému zákazníkovi individuálne, s dôrazom na vyriešenie problému k spokojnosti oboch strán. Radi si s vami dohodneme individuálny splátkový kalendár.