Faktúra

Čo je vyúčtovacia faktúra?

Vyúčtovanie za energie sa skladá z viacerých častí, obsahuje dohodu o platbách na nasledujúce obdobie, kontrolu zmluvných údajov, faktúru za združenú službu dodávky/distribúcie a detailný rozpis vyúčtovania k faktúre. Vyúčtovacia faktúra znamená rozdiel medzi uhradenými preddavkovými platbami a skutočnou spotrebou elektriny/plynu. Je to doklad o oprave základu dane podľa § 25 zákona o DPH. Poskytuje informáciu o stave vášho zmluvného účtu za fakturačné obdobie ku dňu vystavenia vyúčtovacej faktúry. Údaje pre DPH nájdete na druhej strane faktúry vo Vyúčtovaní za elektrinu/plyn. Finančné vyrovnanie je rozdiel medzi cenou spotrebovanej elektriny/plynu a uhradenými preddavkovými platbami. Výsledok môže byť preplatok, ktorý vám vrátime, alebo nedoplatok, ktorý je potrebné uhradiť.

Ako často mi príde vyúčtovanie?

Vyúčtovacia faktúra za spotrebu energií vám príde raz ročne, a to na základe vykonaného odpočtu elektromera, ktorý sa uskutočňuje raz za dvanásť mesiacov, alebo na základe určenia spotreby typovým diagramom v prípade, ak sa fyzický odpočet nedarí ani opakovane vykonať. Termín vyúčtovania stanovuje distribučná spoločnosť.

V niektorých prípadoch môže byť vystavená vyúčtovacia faktúra aj skôr a to ak:

  • bol ukončený odber pre odberné miesto
  • došlo k zmene odberateľa na danom odbernom mieste
  • došlo k výmene meradla (elektromeru alebo plynomeru)
  • došlo k zmene distribučnej tarify
  • odberateľ požiadal o mimoriadny odpočet