Ceny a tarify

Ktorá odberová tarifa je pre mňa najvhodnejšia a ako viem zmeniť tarifu?

Spôsob stanovenia odberovej tarify závisí najmä od predpokladanej ročnej spotreby elektriny/plynu, ktorú vedia naši zamestnanci odhadnúť na základe informácií o účeloch využívania elektriny/plynu. Neváhajte nás kontaktovať, radi vám s konfiguráciou odberovej tarify pomôžeme:

  • telefonicky na Zákazníckej linke +421 850 888 444, ktorá je v prevádzke v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.
  • prostredníctvom e-mailu na cez@cez.sk
  • písomne na korešpondenčnú adresu ČEZ Slovensko, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava

Kde nájdem aktuálny cenník?

Aktuálny cenník nájdete na našom webovom sídle.

Ako môžem získať zľavu od ČEZ Slovensko?

ČEZ Slovensko poskytuje v porovnaní s bývalými monopolnými dodávateľmi výhodnejšie ceny. Ak s nami uzavriete zmluvu, ktorej súčasťou je garancia výhody, po celý čas trvania zmluvného vzťahu vám poskytneme nižšiu cenu silovej elektriny alebo zemného plynu ako u existujúcich dominantných dodávateľov.