Časté otázky

Zmluva

Rozhodnite sa slobodne a vyberte si ČEZ Slovensko ako svojho dodávateľa energií.

Zmluva

Chcem zmeniť dodávateľa elektriny / plynu a prejsť k ČEZ Slovensko. Čo by som mal urobiť?

Pripojenie a odpojenie

Keď potrebujete pripojiť alebo odpojiť odberné miesto.

Pripojenie a odpojenie

Kroky potrebné pre zmenu odberateľa na odbernom mieste.

Zmena dodávateľa

Všetky formality spojené so zmenou dodávateľa za vás vybavíme zadarmo a bez rizika akéhokoľvek prerušenia dodávky energií.

Zmena dodávateľa

Kroky potrebné k uskutočneniu zmeny dodávateľa.

Prepis

Potrebujete prepísať zmluvu o združenej dodávke na Vašom odbernom mieste?

Prepis

Ako postupovať pri prepise zmluvy?

Platby

Všetky informácie o spôsoboch úhrady za odber elektriny alebo plynu.

Platby

Ako platiť za elektrinu alebo plyn?

Ceny a tarify

Hľadáte najvýhodnejšiu cenu energií? Pošleme vám ponuku.

Ceny a tarify

Ktorá odberová tarifa je pre mňa najvhodnejšia a ako viem zmeniť tarifu?

Faktúra

Potrebujete získať informácie súvisiace s fakturáciou elektriny alebo plynu?

Faktúra

Čo je vyúčtovacia faktúra?

Odber

Ako nahlásiť stav meradla?

Odber

Môžem ako odberateľ sám nahlasovať stav elektromera/plynomera? Čo je IMS?

Reklamácie a sťažnosti

Všetko, čo súvisí s riešením požiadaviek. Alternatívne riešenie sporov.

Reklamácie a sťažnosti

Ako podať reklamáciu a čo všetko možno reklamovať?