Profil spoločnosti

Skupina ČEZ je najväčšia energetická spoločnosť v strednej a juhovýchodnej Európe, je zaraďovaná medzi najväčšie a najúspešnejšie európske spoločnosti podľa trhovej kapitalizácie.

Čítaj viac

ESCO – Energetické služby pre firmy a obce

Efektívne využívanie energií a úsporné zaobchádzanie s nimi pre firmy, obce a organizácie vrátane nájdenia optimálneho spôsobu financovania, ktoré vám prinesie úspory. Postaráme sa o celkovú realizáciu aj následnú údržbu a servis.

Čítaj viac

Trhové info

Segmentácia trhu ČEZ Slovensko - ČEZ Slovensko pôsobí v segmente od maloodberných podnikov až po tie najväčšie spoločnosti (90 % konečných zákazníkov v našom portfóliu má meranie A alebo B). V roku 2019 dosiahla spoločnosť obrat 255 mil. EUR. Množstvo zazmluvnenej elektriny na rok 2019 bol okolo 1,38 TWh, plyn 2,56 TWh. V našom portfóliu máme zahrnutú elektrinu z rôznych zdrojov - 82,7 % nukleárna energia, 7,3 % uhlie, 9,9 % voda, 0,1 % biomasa.